Προμηθευτική Αιγαίου ΟΕ

Η εταιρεία ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ OE  δραστηριοποιείται στο χώρο από το 2006 έχοντας την αποκλειστική αντιπροσώπευση & διακίνηση  των προϊόντων της Procter & Gamble.

 

The “Aegean Supplies OE” was established in 2006 with the exclusive wholesaling and distribution of Procter & Gamble products.